Giỏ hàng

chính sách và quy định chung

Chào mừng bạn đến với với Website chính thức của Kobeta Garden, để có trải nghiệm mua sắm tốt nhất, kính mong Quý Khách hàng hãy đọc kỹ và thực hiện đúng theo những Chính sách & Quy định sau đây.

Các Chính sách và Quy định chung này được áp dụng khi bạn truy cập vào Website mang tên miền kobetaroses.com thuộc quyền khai thác của Công ty TNHH Kobeta. Việc bạn sử dụng Website này đồng nghĩa với việc chấp thuận những quy định sau đây của chúng tôi.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung thể hiện tại đây, bao gồm các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hình ảnh, bố trí (sau đây gọi chung là “tài liệu) thuộc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khai thác sử dụng của Kobeta đối với quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền khác theo quy định pháp luật.

Bạn có quyền sử dụng các Tài Liệu đăng tải trên Website này cho mục đích tiêu dùng cá nhân, không vì mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác đi ngược lại với mục đích phi thương mại.

Việc sao chép, sửa đổi một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, nhượng lại quyền, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản thành viên liên quan của Kobeta. Khi sử dụng bất cứ Tài Liệu nào của chúng tôi, bạn bắt buộc phải trích dẫn nguồn từ Website này.

TỪ CHỐI CHUNG

Các dịch vụ và tài liệu được dự kiến chỉ dành cho khách hàng của Kobeta để tạo sự thuận tiện khi truy cập vào Website này. Kobeta không cấp quyền sở hữu cho bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nào ngoài mục đích hỗ trợ thực hiện các quyền trên. Độ tin cậy vào thông tin, tài liệu trên Website rất cao. Tuy nhiên, Kobeta bảo lưu quyền và không chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ, hay độ tin cậy của các thông tin, dịch vụ, tài liệu và các khoản mục khác chứa đựng được cung cấp qua Website này dưới mọi hình thức.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Kobeta sẽ không chịu bất kỳ thiệt hại hay trách nhiệm nào phát sinh do việc sử dụng hay không thể sử dụng Website của chúng tôi. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải virus có thể lan vào thiết bị điện tử của bạn, hoặc đường dây thông tin liên lạc, điện thoại bị hư hỏng hay các sự cố kết nối khác không có khả năng truy cập internet của bạn, việc truy cập trái phép, lỗi hệ điều hành hay bất kỳ rủi ro nào khác.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hay thiệt hại nào phát sinh liên quan đến giới hạn trách nhiệm trên. Đồng thời chúng tôi cũng không chịu bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các thông tin, tài liệu được đăng tải cho dù được cung cấp bởi Kobeta hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Facebook Instagram Youtube Top